Perhepäivähoitaja

Perhepäivähoitajien tutkinnon tulisi soveltua myös päiväkotityöhön

Julkaistu kategorioihin Työelämä, Yhteiskuntapolitiikka

Ammatillinen koulutus on parhaillaan suuressa muutoksessa. Kyseessä on merkittävin ammatillisen koulutuksen uudistus vuosikymmeniin. Lakimuutosten lisäksi myös tutkintorakenne muuttuu ja koulutusta kehitetään yhä laaja-alaisemmaksi. Tavoitteena on rakentaa tutkintorakenne entistä joustavammaksi siten, että tutkinnon osia voidaan muokata ja lisätä työelämän tarpeiden mukaan. Siten myös tutkintojen täydentämisestä ja lisäosaamisen hankkimisesta tulee joustavaa ja työelämälähtöistä. Nykyisen perhepäivähoitajan ammattitutkinnon osaaminen siirtyy…

Lue lisää

Lapsissamme on tulevaisuutemme

Julkaistu kategoriaan Sote

On hienoa, että saan kirjoittaa lasten oikeuksista juuri tänään, jolloin sunnuntaina 20. marraskuuta liput hulmuavat Lapsen oikeuksien merkiksi. Yhdistyneiden kansakuntien (YK:n) edeltäjän Kansainliiton aikana vuonna 1924 tehtiin ensimmäinen lasten oikeuksia koskeva yleismaailmallinen julistus, Geneven julistus. YK hyväksyi Lapsen oikeuksien julistuksen marraskuussa 1959, siis kohta 60 vuotta sitten. Kesti tasan kolmekymmentä vuotta siihen, että oikeudet kirjattiin…

Lue lisää

Lapsiperheiden toimeentuloa ei saa kiristää

Julkaistu kategorioihin Sote, Vierailijakirjoittajat, Yhteiskuntapolitiikka

Järjestöt ovat huolissaan hallituksen lapsiin ja perheisiin kohdistamista leikkauksista ja lapsiperheiden toimeentulon kiristymisestä. Esimerkiksi subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen voi lisätä yhteiskunnallista epätasa-arvoa. Kuluneen vuoden aikana on horjutettu universaalien palveluiden periaatetta, kun päivähoito-oikeuteen on kohdennettu merkittäviä rajauksia. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on ollut merkittävä juuri niille perheille, joilta nyt oikeutta rajataan. Päivähoito-oikeus on antanut liikkumavaraa vaikkapa työttömille tai keikkatyöläisille,…

Lue lisää

Julkisesta hoivavastuusta vetäytyminen lisää eriarvoisuutta

Julkaistu kategoriaan Sote

Hallituksen suunnittelemat asiakasmaksujen korotukset puhuttivat eduskuntaa jo lokakuun alussa: korotukset kohdistuvat erityisesti pienituloisiin. Vaikutusarviointeja luvattiin tehdä. Valtiovarainministeri Alexander Stubb lupasi. Nyt hallitus on päättänyt korottaa sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja 30 prosenttia. Korotus tulee voimaan 2016 vuoden alusta. Asetus asiakasmaksuista valmisteltiin ilman lausunto- tai kuulemiskierrosta. Asiantuntijoiden arviot muutoksesta eivät ole kovin mairittelevia. Kansainvälisesti verrattuna suomalaisten oma maksuosuus…

Lue lisää

Hallitus naisia vastaan – kritisointi kuuroille korville

Julkaistu kategorioihin Hallitusohjelma, Sote, Yhteiskuntapolitiikka

Pääministeri Sipilän hallitusohjelma on ollut oikea suora tasa-arvon edistämistä ja naisia vastaan. Onpa kuultu pääministerin suulla jopa tokaistavan, että tasa-arvo on nyky-yhteiskunnassa jo itsestään selvä asia. Onko? Vaikka 85 suomalaista professoria, yliopistorehtoria ja tutkimuspäällikköä on arvostellut kovin sanoin pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmaa tasa-arvopulasta, niin hallitukselta ei ole tästäkään huolimatta herunut ymmärrystä tasa-arvopuheelle. Professorien selkeä viesti…

Lue lisää

Päivähoito-oikeuden rajaus, lapsiryhmien koon kasvu ja maksullinen kerhotoiminta – hallituksen eväät lapsiperheiden hyvinvoinnille?

Julkaistu kategorioihin Hallitusohjelma, Sote, Yhteiskuntapolitiikka

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisella saadaan aikaa varsin vaatimattomia ja lyhytaikaisia säästöjä. Siitä huolimatta SSS-kolmikko on valmis romuttamaan varhaiskasvatuslain periaatteet ennen kuin laki edes ehti astua voimaan. Varhaiskasvatuksella on merkitystä lapsen vertaissuhteiden ja sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Se on myös parasta ennaltaehkäisevää toimintaa lastensuojelun näkökulmasta. Sipilän hallituksen tavoitteena on ohjelmansa mukaisesti kehittää varhaiskasvatusta tukemaan lapsen hyvinvointia. Kannatettava tavoite,…

Lue lisää