Kotihoitoa

Hoitoala muuttuu – kotihoitoa, digitalisaatiota ja säästötalkoita

Julkaistu kategorioihin Sote, Työelämä

Nykyään entistä enemmän hoitoa ja hoivaa tehdään asiakkaan tai potilaan kotona. Asiakas voi olla ikäihminen, mielenterveyskuntoutuja tai hänellä voi olla päihdeongelmia. Unohtamatta tietenkään lastensuojelun perhetyötä. Valtiovalta on laittanut hintalapun, jonka mukaan sote-uudistuksen myötä säästöä pitäisi löytyä. Olen vuosien varrella huomannut, että usein säästöt haetaan työsuhteiden ehdoista. Varsinkin osa-aikaiset työntekijät ovat olleet monesti oiva säästökohde. Hoito-…

Lue lisää

Tasa-arvoa ja hyvinvointia vastuullisilla kuntapäätöksillä

Julkaistu kategorioihin Kuntavaalit 2017, Sote, Yhteiskuntapolitiikka

Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnille, vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kuitenkin kunnilla. Kuntalaisten hyvinvointi ja terveys syntyy koulutuksesta, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluista, kaavoituksesta, liikennejärjestelyistä, nuorisopalveluista ja monista muista kunnan hoitamista tehtävistä. Kunta edistää hyvinvointia ja terveyttä pitämällä huolen siitä, että kuntalaisilla on mahdollisuus toimia, osallistua, liikkua ja olla aktiivinen sekä elää arkea,…

Lue lisää
Saumaton palveluketju kuntatyössä lisää tuloksellisuutta sekä henkilöstön hyvinvointia.

Kun palveluketjujen saumat irvistävät

Julkaistu kategorioihin Sote, Yhteiskuntapolitiikka

Saumaton palveluketju on mielletty toimintatavaksi erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Saumattomuus tarkoittaa ammattilaisten verkostomaista yhteistyötä ja sitä, että asiakkaan hoidossa on mukana eri ammattihenkilöitä ja toimintayksiköitä. Samaa logiikkaa pitäisi soveltaa minkä tahansa kuntapalvelun tuottamiseen. Saumattoman palveluketjun kehittämistä haittaavat monin paikoin eri ammattiryhmien välisen yhteistyön puute tai yhteistyön mahdottomuus. Palveluita tarkastellaan organisaatiokeskeisinä, jolloin tiedonkulku vaikeutuu ja yksikkökohtainen…

Lue lisää
henkilökohtaiset avustajat

Henkilökohtaisen avun järjestelmä tarvitsee kokonaisuudistuksen

Julkaistu kategorioihin Työelämä, Yhteiskuntapolitiikka

Henkilökohtainen apu on tärkeä vammaispalvelulain mukainen palvelu, joka mahdollistaa usealle vammaiselle henkilölle arjen sujuvuuden. Avustaja toimii käsinä ja jalkoina, silminä ja korvina. Nykyinen henkilökohtaisen avun järjestelmä on sekava ja sitä on mahdotonta selittää lyhyesti, mutta yritän. Ymmärtääkseen yhtälön täysin, tulisi olla yhtä aikaa sekä työmarkkinajuristi että sosiaalityöntekijä. Onnistuisiko sinulta työnantajana toimiminen? Vammaiselta sitä ei välttämättä…

Lue lisää

Henkilöstömitoituksen joustavoittaminen uhkaa vanhuspalveluiden laatua

Julkaistu kategorioihin Sote, Yhteiskuntapolitiikka

Hallitus perui esityksensä vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen pienentämisestä. Mitoitus on siis myös jatkossa 0,5 hoitotyöntekijää asiakasta kohden vanhainkodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa. Samalla myös päätettiin, että henkilöstömitoitukseen voidaan laskea jatkossa mukaan henkilöstöä aiempaa joustavammalla tavalla, esimerkiksi opiskelijoita. Hallituksen asettama säästötavoite pysyy ennallaan: hallitusohjelman mukaisesti henkilöstömitoituksen täsmentämisellä ja hoitajamitoitukseen laskettavan henkilöstön uudelleenmäärittelyllä haetaan julkiseen talouteen 70 miljoonan euron säästöä…

Lue lisää

Miksi kuntien ja maakuntien yhteistyötä hankaloitetaan sotessa?

Julkaistu kategorioihin Sote, Yhteiskuntapolitiikka

Monissa kunnissa on virheellinen käsitys siitä, että maakunta- ja sote-lakipaketti edellyttäisivät kuntia yhtiöittämään toimintojaan. Näin ei kuitenkaan ole. Kunnat voivat nyt ja jatkossa päättää palvelujensa tuottamistavasta itse, ja tuottaa edelleen itse palvelunsa. Mahdollinen yhtiöittämisvelvollisuus syntyy tilanteessa, jossa kunta päättää avata palvelunsa kilpailulle. Yhtiöittää voi myös muista syistä, mutta tällöin päätöksen syynä eivät ole yhtiöittämiseen pakottavat…

Lue lisää
Laitoshuoltajan koulutuksen lopettaminen olisi uhka sairaaloiden turvallisuudelle

Laitoshuoltajan koulutuksen lopettaminen olisi uhka sairaaloiden turvallisuudelle

Julkaistu kategorioihin Sote, Työelämä

Laitoshuoltajat ovat osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjua. He työskentelevät sairaaloissa, terveyskeskuksissa, päiväkodeissa, kouluissa ja vanhusten palvelutaloissa. Heidän tehtävänään ei ole pelkästään huolehtia kohteen puhtaanapidosta, vaan myös asiakkaiden ja asukkaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenneuudistuksen myötä Suomessa ollaan lähivuosina lakkauttamassa laitoshuoltajan koulutus, ja jatkossa koulutettaisiin vain toimitilahuoltajia. Laitoshuoltajan ammattitutkinnon suorittaa vuosittain noin 1200 henkilöä, mikä…

Lue lisää
Demonstration för Vasa centralsjukhus i september.

Svenskspråkig specialsjukvård måste tryggas

Julkaistu kategorioihin Svenska, Yhteiskuntapolitiikka

En demonstration för Vasa centralsjukhus lockade uppskattningsvis 10 000 människor till torget i Vasa i slutet av september. Folkskaran protesterade mot regeringens planer på att avskaffa den omfattande jouren vid centralsjukhuset. Den stora uppslutningen visar att allt fler är tveksamma till om social- och hälsovården lyckas garantera högklassig vård på det egna modersmålet också i fortsättningen….

Lue lisää

Edunvalvonta ohjaa politiikkaa

Julkaistu kategoriaan Yhteiskuntapolitiikka

Ammattiliitot ja järjestöt ovat uuden edessä, ja politiikan ohjaus sopimustoiminnassa on voimistunut. Jotta poliittinen vaikuttaminen olisi mahdollisimman tehokasta, tarvitsemme edunvalvonnan ja strategian vahvaksi tueksi yhteiskuntapoliittista edunvalvontaa, joka tukee laadullista sopimustoimintaa. Tarvitsemme erilaisia viestinnällisiä tapoja ja kanavia – vaikuttamisviestintää, jotta saamme kerrottua julkisuudessa edunvalvontaan liittyvien tavoitteiden keskeiset viestit. JHL:n  on tavoitettava erityisesti ne, joilla on valta…

Lue lisää