Lapsissamme on tulevaisuutemme

Julkaistu kategoriaan Sote

On hienoa, että saan kirjoittaa lasten oikeuksista juuri tänään, jolloin sunnuntaina 20. marraskuuta liput hulmuavat Lapsen oikeuksien merkiksi. Yhdistyneiden kansakuntien (YK:n) edeltäjän Kansainliiton aikana vuonna 1924 tehtiin ensimmäinen lasten oikeuksia koskeva yleismaailmallinen julistus, Geneven julistus. YK hyväksyi Lapsen oikeuksien julistuksen marraskuussa 1959, siis kohta 60 vuotta sitten. Kesti tasan kolmekymmentä vuotta siihen, että oikeudet kirjattiin…

Lue lisää

Lapsivaikutukset selvitettävä ennen päätöksentekoa

Julkaistu kategorioihin Vierailijakirjoittajat, Yhteiskuntapolitiikka

Lapsen etuun vedotaan usein. Käsitettä käytetään oman mielipiteen vahvistajana, vaikka puhuja ei toisi lainkaan esille, miten hänen esittämä ratkaisu olisi lapsen edun mukainen ja miten lapsen etua on arvioitu. Lapsen etu ei kuitenkaan ole mielipidekysymys, vaan sen tulee perustua lasten hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen arviointiin. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti lapsen etu on arvioitava ja otettava ensisijaisesti huomioon…

Lue lisää

Naisrauhaa lopultakin

Julkaistu kategorioihin Vierailijakirjoittajat, Yhteiskuntapolitiikka

Ruotsin kuningas Maunu Ladonlukon maanlaki vahvisti naisrauhan jo vuonna 1280 silloiseen Ruotsiin, johon Suomikin kuului. Birger Jaarli ulotti sen koskemaan myös valtakunnan uusia alueita. Karjalan naiset otettiin naisrauhan piiriin vuonna 1316. Naisten oikeudet ja asema on tietysti paljon parantunut näistä vuosista, vaikka sukupuolten tasa-arvo ei vieläkään ole täysin toteutunut. Joissakin tasa-arvoasioissa Suomi on jopa mennyt…

Lue lisää

En svår ekvation

Julkaistu kategoriaan Svenska

Att vara singelförälder är inte lätt. Att vara singel, förälder och jobba är inte lätt. Att vara singel, förälder, jobba OCH studera är allt annat än lätt! Jag började studera till närvårdare 2013. Efter att ha jobbat lite över ett halvår som korttidsvikarie på Kårkulla ville jag göra mig kompetent för att lättare kunna få…

Lue lisää

Päivähoito-oikeuden rajaus, lapsiryhmien koon kasvu ja maksullinen kerhotoiminta – hallituksen eväät lapsiperheiden hyvinvoinnille?

Julkaistu kategorioihin Hallitusohjelma, Sote, Yhteiskuntapolitiikka

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisella saadaan aikaa varsin vaatimattomia ja lyhytaikaisia säästöjä. Siitä huolimatta SSS-kolmikko on valmis romuttamaan varhaiskasvatuslain periaatteet ennen kuin laki edes ehti astua voimaan. Varhaiskasvatuksella on merkitystä lapsen vertaissuhteiden ja sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Se on myös parasta ennaltaehkäisevää toimintaa lastensuojelun näkökulmasta. Sipilän hallituksen tavoitteena on ohjelmansa mukaisesti kehittää varhaiskasvatusta tukemaan lapsen hyvinvointia. Kannatettava tavoite,…

Lue lisää

Isku heikko-osaisiin kostautuu tulevaisuudessa

Julkaistu kategorioihin Hallitusohjelma, Sote, Yhteiskuntapolitiikka

Uudessa hallitusohjelmassa merkillepantavaa oli julkisten palvelujen heikentäminen ja eniten avun tarpeessa olevilta leikkaaminen. Mikäli Juha Sipilän kaipaamaa yhteiskuntasopimusta ei synny, leikataan hädänalaisilta vielä lisää. Samalla heikennetään työssä jaksamista ja osaamisen kehittämistä, kun aikuiskoulutustuki muutetaan lainaperustaiseksi ja vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan. Suomen väestö ikääntyy. Huoltosuhde muuttuu entistä haastavammaksi. Nykyisiä palveluja ei vain kyetä enää turvaamaan. Rahat loppuvat, lainaamme…

Lue lisää

Päiväkodeissa pienet lapsiryhmät luovat hyvinvointia

Julkaistu kategorioihin Hallitusohjelma, Sote, Yhteiskuntapolitiikka

Sipilän hallitus on luvannut nostaa Suomen nousuun. Tavoite on hyvä, mutta herää kysymys, kenen kustannuksella tähän pyritään? Vanhan sanonnan mukaan tulevaisuus on lapsissa. Tätä sanontaa on tuskin ajateltu, kun nykyisen hallituksen ohjelmaa on kirjoitettu. Yksi osoitus on siitä, että yhteiskunnallisia säästöjä puristetaan kasaan kasvattamalla päiväkotien ryhmäkokoja. Päivähoidon työntekijät ovat jo pitkään olleet huolestuneita liian suurista…

Lue lisää

Hyvinvointi – se on meidän omissa käsissä

Julkaistu kategorioihin Vaalit, Yhteiskuntapolitiikka

Jokaisena arkiaamuna tunnen voimakasta kiitollisuutta, kun voin vielä lapseni työtään arvostavien lastenhoidon ammattilaisten hoiviin. Jos eron hetki on vaikea, he ottavat lapsen syliin ja lohduttavat. Laadukas julkinen päivähoito varmistaa sen, että meidän perheen molemmat aikuiset voivat käydä töissä ja samalla lapset ovat varhaiskasvatuksen ja hoivan piirissä. Arkemme sujumisessa on päiväkodilla keskeinen tehtävä. Suomalainen malli on…

Lue lisää