työpaikkoja

Kuinka niitä työpaikkoja oikein syntyy?

Julkaistu kategoriaan Työelämä

Muistan hyvin sen tunteen, kun sain ensimmäisen kesätyöpaikkani. Pääsin suureen kauppapuutarhaan keräämään kasvihuoneista kurkkuja ja tomaatteja. Ensimmäisenä päivänä opin, että kasvihuone on kesällä kuuma paikka. Kun syksyllä alkoi koulu, olin oppinut paljon muutakin. Tiesin, että työmaalla ei lorvailla tyhjän panttina, vaan kaikki kypsät vihannekset pitää saada auton kyytiin ja tukkukaupan varastoon. Sieltä ne lähtivät kauppojen…

Lue lisää
Palkkatasa-arvo

Palkalla on tultava toimeen

Julkaistu kategorioihin Puheenjohtajalta, Työelämä

Syksyn liittokohtaiset sopimusneuvottelut antavat odottaa, että pääministeri Sipilän hallitus tekisi avauksen samapalkkaisuuden toteuttamiseksi. Kilpailukykysopimus halvensi entisestään naisvaltaisen kuntatyön hintaa. Kuntatyössä työskentelee matalalla palkalla niin miehiä kuin naisiakin. Nyt mitataan maan hallituksen ymmärrys julkisesta työstä, sen merkityksestä viennille, yhteiskunnalle ja kansalaisille. Jos hallitus ei  tartu toimeen, on nähtävissä, että julkinen työ matalapalkkaistuu. Palkat betonoituvat ja leikkaantuvat…

Lue lisää

Eläkelupauksesta pidettävä kiinni

Julkaistu kategorioihin Puheenjohtajalta, Yhteiskuntapolitiikka

Sote- ja maakuntauudistus siirtää yli puolet nykyisistä kuntatyöntekijöistä tulevaisuudessa maakuntakonsernien palvelukseen. Hallitus on päättänyt, että maakunnista ja maakuntien palvelulaitoksista tulee lain perusteella Kevan jäsenyhteisöjä ja maakuntien määräysvallassa olevat yhteisöt voivat hakea Kevan jäsenyyttä. Linjaus on hyvä ja siitä on pidettävä kiinni, jotta eläkkeiden maksu turvataan. Kevalla on osaamista uudistuksessa. Lisäksi tämä ratkaisu turvaa sote-palveluiden tuotannossa…

Lue lisää

Kilpailukykysopimuksen sukupuolivaikutuksista, feminismistä ja samapalkkaisuudesta

Julkaistu kategorioihin Yhteiskuntapolitiikka, Yhteiskuntasopimus

Viime viikolla keskusjärjestöt allekirjoittivat kilpailukykysopimuksen. Pitkän prosessin jälkeen ammattiyhdistysliike päätyi yllättävän tiukoilla äänestyksillä hyväksymään työehtoja heikentävän diilin. Sopimus oli erityisen ongelmallinen julkiselle sektorille, jossa työajan pidennykset uhkaavat suoraan työllisyyttä ja, johon kohdistui 30 % lomarahaleikkaukset. Kun työajan pidennyksen rahallinen arvo huomioidaan, tarkoittaa kilpailukykysopimus perhepäivähoitajan osalta noin 98 euron, kiinteistönhoitajan osalta 112 euron, kokin osalta 116 euron tai lähihoitajan…

Lue lisää

Työntekijä on aina työnantajaa heikompi osapuoli

Julkaistu kategoriaan Yhteiskuntapolitiikka

Näinä päivinä ei ole tavatonta, että omassa työpaikassa työehdot kiristyvät ja neuvotellen hankitut työsuhde-edut heikentyvät. Esimerkkejä riittää monenlaisia. Vuorotyöhön liittyvät lisät jäävät ehkä saamatta, kun yövuoroon tehdäänkin kahden tunnin tauko, eikä työtä ei enää luokitella kolmivuorotyöksi. Tai henkilöstöetuja leikataan ja työaikoihin tulee ikäviä muutoksia. Kyse ei ole kuitenkaan lain rikkomisesta vaan työnantaja käyttää omaa direktio-oikeuttaan muuttaa…

Lue lisää

Sopimisesta isännänvaltaan

Julkaistu kategorioihin Puheenjohtajalta, Yhteiskuntapolitiikka, Yhteiskuntasopimus

Työmarkkinoilla tapahtuu nyt sitä tahtia, että hitaamman on mahdoton perässä pysyä. Aikataulut ovat kireitä ja muuttuvat vähän väliä. Käsiteltävien asioiden piirikin tuntuu olen koko ajan liikkeessä. Yksi on kuitenkin selvää. Ammattiyhdistysliikkeen jäsenet osoittivat selkeästi  perjantaina 18. syyskuuta, mitä mieltä he ovat maan hallituksen ja pääministeri Juha Sipilän pakkolaeista, joilla pahimmillaan leikataan pienipalkkaisten työtekijöiden vuosiansoita tuhansilla…

Lue lisää

Yhteiskuntasopimus – parempia, ei pidempiä työpäiviä

Julkaistu kategorioihin Puheenjohtajalta, Yhteiskuntapolitiikka

Elokuun ensimmäinen maanantai toi toivottua lisävalaistusta pääministeri Sipilän tavoitteleman yhteiskuntasopimuksen jatkoaskelmerkeistä. Paljon on parran pärinää sopimuksen ympäriltä kuulunut sen jälkeen, kun ensimmäiseen ja kaatuneeseen yritykseen pääministeri toukokuussa lähti. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus tekee sopimuksen pohjat, jotka työmarkkinajärjestöt voivat sitten joko hyväksyä tai hylätä.  Sellaiseen sopimusmalliin ei ammattiyhdistysliike eikä varmasti työnantajapuolikaan olisi taipunut, ja siksi…

Lue lisää

Niukka linja palkankorotuksissa  

Julkaistu kategoriaan Yhteiskuntapolitiikka

Keskusjärjestöjen sovittua Työllisyys- ja kasvusopimuksen (Tyka) loppuosan palkankorotuksista, on neuvottelut alakohtaisista sovelluksista aloitettu myös JHL:n edunvalvontakentässä. Usealla liiton sopimusalalla on toisaalta myös sovittu siitä, että neuvottelut aloitetaan vasta loppukesästä tai myöhemmin syksyllä. Kunta-alalla on jo aikanaan syksyllä 2013 sovittu, siitä että sopimusala käy alakohtaiset neuvottelut keskusjärjestösopimuksen pohjalta tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Nyt neuvotteluja sitten…

Lue lisää

Ruotsin palkkamalli ei ole valmis ratkaisu Suomelle

Julkaistu kategorioihin Puheenjohtajalta, Yhteiskuntapolitiikka

Kuluneella viikolla on kohistu Anders Borgin ja Juhana Vartiaisen talousraportista. Pääministeri Stubb tilasi ruotsalaista vetoapua kertomaan, miten Suomi nousee suosta. Arviot raportista ovat olleet sen suuntaisia, että uusia avauksia ei siitä paljoakaan löydy. Keinot ovat jo monen kertaan kuultuja ja toistettuja. Yhteen asiaan on pakko kuitenkin vähän tarttua. Se on raportin suositus Ruotsin palkkamallin tuomisesta…

Lue lisää

Työelämän lyhyempi korsi

Julkaistu kategorioihin Puheenjohtajalta, Yhteiskuntapolitiikka

Naisten asema työmarkkinoilla on aina tärkeä puheenaihe. Palkkatasa-arvo, työsuhteiden laatu, urakehitys, perhevapaat, työuran pituus ja eläkkeiden taso ovat vain muutamia esimerkkejä siitä mitä kaikkea on tarkasteltava kun naisten asemaa työelämässä ja –markkinoilla pohditaan. Naiset vetävät valitettavasti työelämässä usein sen lyhyemmän korren. Viimeisin todiste tästä on, että paljon parjatuista nollatuntityösopimuksistakin suurempi osa solmitaan naisten kanssa. Isoin…

Lue lisää