Tarkkuutta kunta-alan ja yksityisen sektorin työvoimakustannusten vertailuun

Julkaistu kategorioihin Puheenjohtajalta, Yhteiskuntapolitiikka

Kuntatyöntekijöiden lomarahaleikkauksella alennettiin julkisen sektorin työvoimakustannuksia. Olenkin siis ihmetellyt, miksi KT Kuntatyönantajat on yhä sitä mieltä, että kunta-alan työvoimakustannusten kilpailukykyisyyttä on edelleen parannettava? Juurihan syksyllä allekirjoitimme kunta-alan kilpailukykysopimuksen, jossa sovittiin, että kunta-alan työntekijöiden lomarahoja leikataan 30 prosentilla vuosina 2017–2019. Neuvotteluissa vielä viime keväänä tällä leikkauksella tarkoitettiin molempien osapuolien mukaan sitä, että kun leikkaus tehdään, tehdään…

Lue lisää
Kunnat eivät katoa kartalta

Kunnat eivät katoa kartalta – päinvastoin!

Julkaistu kategorioihin Kuntavaalit 2017, Yhteiskuntapolitiikka

Vuoden 2019 alusta sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnista maakuntiin, mikäli hallituksen esitys menee sellaisenaan eteenpäin eduskunnassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kunnille ei enää jäisi enää hyvinvoinnin ja terveyden tehtäviä vaan jatkossa kunnat ja maakunnat tekevät tiivistä yhteistyötä niiden suhteen. Kuntien ja maakunnan välinen yhteistyö ei perustu vapaaehtoisuuteen vaan se on lakisääteistä.  Kunnat luovat…

Lue lisää
Saumaton palveluketju kuntatyössä lisää tuloksellisuutta sekä henkilöstön hyvinvointia.

Kun palveluketjujen saumat irvistävät

Julkaistu kategorioihin Sote, Yhteiskuntapolitiikka

Saumaton palveluketju on mielletty toimintatavaksi erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Saumattomuus tarkoittaa ammattilaisten verkostomaista yhteistyötä ja sitä, että asiakkaan hoidossa on mukana eri ammattihenkilöitä ja toimintayksiköitä. Samaa logiikkaa pitäisi soveltaa minkä tahansa kuntapalvelun tuottamiseen. Saumattoman palveluketjun kehittämistä haittaavat monin paikoin eri ammattiryhmien välisen yhteistyön puute tai yhteistyön mahdottomuus. Palveluita tarkastellaan organisaatiokeskeisinä, jolloin tiedonkulku vaikeutuu ja yksikkökohtainen…

Lue lisää

Se on kaikkea tätä! – JHL:n kuntavaalitavoitteissa korostuu terve kilpailu ja palvelujen monipuolisuus

Julkaistu kategorioihin Kuntavaalit 2017, Puheenjohtajalta, Yhteiskuntapolitiikka

Julkaisimme kuntavaalitavoitteemme viime viikolla. Lähdemme siitä, että julkisia palveluja tuotetaan edelleen eniten kunnissa omana työnä, mutta yhä suuremmissa määrin myös yrityksissä ja järjestöissä. Yhteistä näille kaikille on se, että niissä on ammattilaiset asialla. Me vaadimmekin kaikille reilut työehdot ja työolosuhteet. Kuntapäättäjät voivat edistää näitä asioita kunnan oman työn kehittämisen lisäksi kilpailuttamisen ja hankintojen kautta. Kunnan…

Lue lisää

Miksi kuntien ja maakuntien yhteistyötä hankaloitetaan sotessa?

Julkaistu kategorioihin Sote, Yhteiskuntapolitiikka

Monissa kunnissa on virheellinen käsitys siitä, että maakunta- ja sote-lakipaketti edellyttäisivät kuntia yhtiöittämään toimintojaan. Näin ei kuitenkaan ole. Kunnat voivat nyt ja jatkossa päättää palvelujensa tuottamistavasta itse, ja tuottaa edelleen itse palvelunsa. Mahdollinen yhtiöittämisvelvollisuus syntyy tilanteessa, jossa kunta päättää avata palvelunsa kilpailulle. Yhtiöittää voi myös muista syistä, mutta tällöin päätöksen syynä eivät ole yhtiöittämiseen pakottavat…

Lue lisää

Lisää Reilua kauppaa myös julkisiin hankintoihin

Julkaistu kategorioihin Työelämä, Yhteiskuntapolitiikka

Tällä viikolla vietetään jälleen Reilun kaupan viikkoa. Olemme myös JHL:ssä hengessä mukana ja kannustamme osallistumaan Reilun kaupan haasteeseen! Teema on meille tärkeä: Reilun kaupan tuotanto tähtää köyhyyden vähentämiseen siten, että kehitysmaiden viljelijöillä ja työntekijöillä olisi mahdollisuus turvattuun toimeentuloon sekä mahdollisuus päättää omasta tulevaisuudestaan. Reilun kaupan periaatteet ja järjestelmän takaama takuuhinta varmistavat muun muassa sen, että…

Lue lisää

Valtion virkamiehiä vähennetään taas – entäs sitten?

Julkaistu kategorioihin Hallitusohjelma, Yhteiskuntapolitiikka

Maamme hallitus sorvaa parhaillaan eduskunnalle esitystään talousarviosta. Kuten odottaa saattaa – nykytilanteessa on jaossa lähinnä leikkauksia. Julkisuuden kirkkaimpaan valokeilaan on noussut ymmärrettävästi vääntö suoraan kansalaisiin kohdistuvista maksuista ja etuuksista, kuten päivähoitomaksujen tilanteesta. Hallituksen budjettikirjasta löytyy kuitenkin myös pitkä rivi miinusmerkkejä valtion virastojen toimintaan myönnettävistä määrärahoista. Vaikka joidenkin mielestä nämä leikkaukset ovat vain ”turhan byrokratian karsimista”,…

Lue lisää

Sote tarvitsee oman Lonka-sopimuksensa

Julkaistu kategorioihin Puheenjohtajalta, Sote, Yhteiskuntapolitiikka

Sipilän hallitus päätti järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut laajan valinnanvapauden ja laajan yhtiöittämisen kautta. Sen seurauksena sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja tuottaminen muuttuvat tavalla, jota ei ennen Suomessa ole koettu. Valittuun malliin liittyy monia epävarmuuksia, kysymyksiä ja ongelmia alkaen palvelujen laadusta ja kustannusten hallinnasta ja päätyen voittojen valumiseen veroparatiiseihin. Henkilöstöasioiden valmistelu sotessa on sujunut paremmin kuin…

Lue lisää

Kuka saa ja kenelle annetaan? Kehysriihen valintoja

Julkaistu kategoriaan Yhteiskuntapolitiikka

”Ajamme uskottavaa, joskin tällä hetkellä tiukkaa talouspolitiikkaa”, totesi valtiovarainministeri Alexander Stubb (kok) kehysriihen tiedotustilaisuudessa 5. huhtikuuta. Hallituksen ajama talouspolitiikka ei ole kaikilta osin uskottavaa – sillä tällä leikkauspolitiikalla on vaikea kasvattaa työllisyyttä – ja vielä vähemmän se on oikeudenmukaista. Eilen päätetyt leikkaukset koskevat aiempaan tapaan ensi sijassa köyhiä ja kipeitä Suomessa sekä maailmalla. Pakko kysyä….

Lue lisää

Palvelujen parantamista vai heikentämistä?

Julkaistu kategorioihin Sote, Yhteiskuntapolitiikka

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus vyöryy eteenpäin. Tänä keväänä järjestämis- ja itsehallintoaluelain luonnokset perusteluineen lähetetään lausunnoille lukuisille tahoille. Alueuudistukseen liittyvällä kotisivulla todetaan, että lausuntokierroksen jälkeen maamme hallitus päättää lakeja koskevasta yksityiskohtaisesta kannastaan. On siis jälleen vaikuttamisen aika. Sote-uudistuksessa on hyvä muistaa, miksi kyseinen uudistus on tarkoitus tehdä. Uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja…

Lue lisää