Tarkkuutta kunta-alan ja yksityisen sektorin työvoimakustannusten vertailuun

Julkaistu kategorioihin Puheenjohtajalta, Yhteiskuntapolitiikka

Kuntatyöntekijöiden lomarahaleikkauksella alennettiin julkisen sektorin työvoimakustannuksia. Olenkin siis ihmetellyt, miksi KT Kuntatyönantajat on yhä sitä mieltä, että kunta-alan työvoimakustannusten kilpailukykyisyyttä on edelleen parannettava? Juurihan syksyllä allekirjoitimme kunta-alan kilpailukykysopimuksen, jossa sovittiin, että kunta-alan työntekijöiden lomarahoja leikataan 30 prosentilla vuosina 2017–2019. Neuvotteluissa vielä viime keväänä tällä leikkauksella tarkoitettiin molempien osapuolien mukaan sitä, että kun leikkaus tehdään, tehdään…

Lue lisää
Suomen malli, ostovoima, talous

Suomen palkkamalli tarvitsee kaikkia toimialoja

Julkaistu kategorioihin Puheenjohtajalta, Yhteiskuntapolitiikka

Pääministeri Sipilä lähti vuonna 2015 hakemaan mallia yhteiskuntasopimuksesta, jolla työmarkkinaosapuolet sopisivat yhdessä keskeiset tavoitteet yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi. Karkauspäivänä 2016 vihdoin kaikkien pakkolakiepisodien jälkeen syntyi yhteinen yhteiskuntasopimus, kilpailukykysopimus. Pian sen jälkeen työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat hallituksen pyynnöstä, että tulevia neuvottelukierroksia varten ruvetaan rakentamaan Suomen mallia. Suomen malli tarkoittaa toimintatapaa, jolla työ- ja virkaehtosopimuksissa jatkossa sovitaan palkankorotuksista siten, että työntekijä-…

Lue lisää

Valtiotyönantaja nirhaisee työhyvinvoinnista

Julkaistu kategoriaan Yhteiskuntapolitiikka

Valtiotyönantaja on perinteisesti voinut ylpeillä edelläkävijyydestä työhyvinvoinnin tukemisessa. Nyt vaikuttaa siltä, että resurssipaineiden seurauksena valtio on päätynyt säästämään sieltä mistä ei pitäisi – työkyvyn tukemisesta. Pitkään valtion virastot ovat kiitettävästi, joskin vaihtelevin keinoin tukeneet henkilöstönsä työkyvyn ylläpitämistä. On ollut työpaikalla järjestettävää taukoliikuntaa, liikuntaseteleitä, työporukoille järjestettyjä ja tuettuja liikuntavuoroja. Paikoin myös työaikaa on voinut käyttää jossain…

Lue lisää

Oikeudenmukaisuutta ja yhteistyökykyä vuodelle 2017

Julkaistu kategoriaan Puheenjohtajalta

Joulunaika ja uusi vuosi ovat hetkiä, jolloin ihminen kokee toivetta paremmasta. Uusi sivu elämästä on avautumassa ilman merkintöjä päätetystä tai tehdystä. On mahdollisuus luvata tai olla lupaamatta. Mutta kuitenkin mieli pyörii mahdollisuuksien ympärillä. Elämä on hyvien toiveiden, uskon ja rakkauden kyllästämä. Minua on viime vuodesta saakka puhutellut vahvasti Raamatun sanoma siitä, miten rakkaus on kärsivällinen,…

Lue lisää

Enemmän keppiä, vähemmän keppijumppaa?

Julkaistu kategorioihin Työelämä, Yhteiskuntapolitiikka

Työhyvinvointiiin panostaminen ei näytä kiinnostavan kuntatyönantajia edustavaa järjestöä KT Kuntatyönantajia. Saku Timonen kirjoitti mielenkiintoisen ja valaisevan blogin kommenttina työnantajaliiton suhtautumisesta työhyvinvointi-panostukseen kilpailukykysopimuksen yhteydessä. Meitä kunta-alan järjestöjä on aika ajoin, työnantajien toimesta, nuhdeltu siitä, että pyrimme rajaamaan paikallista neuvottelutoimintaa. Työnantajat itse sitä eivät kuulemma harrasta. Timonen huomauttaa blogissaan, että tällä kertaa paikallisen sopimisen rajaajat eivät löydy…

Lue lisää

Valtion virkamiehiä vähennetään taas – entäs sitten?

Julkaistu kategorioihin Hallitusohjelma, Yhteiskuntapolitiikka

Maamme hallitus sorvaa parhaillaan eduskunnalle esitystään talousarviosta. Kuten odottaa saattaa – nykytilanteessa on jaossa lähinnä leikkauksia. Julkisuuden kirkkaimpaan valokeilaan on noussut ymmärrettävästi vääntö suoraan kansalaisiin kohdistuvista maksuista ja etuuksista, kuten päivähoitomaksujen tilanteesta. Hallituksen budjettikirjasta löytyy kuitenkin myös pitkä rivi miinusmerkkejä valtion virastojen toimintaan myönnettävistä määrärahoista. Vaikka joidenkin mielestä nämä leikkaukset ovat vain ”turhan byrokratian karsimista”,…

Lue lisää

Kilpailukykysopimuksen sukupuolivaikutuksista, feminismistä ja samapalkkaisuudesta

Julkaistu kategorioihin Yhteiskuntapolitiikka, Yhteiskuntasopimus

Viime viikolla keskusjärjestöt allekirjoittivat kilpailukykysopimuksen. Pitkän prosessin jälkeen ammattiyhdistysliike päätyi yllättävän tiukoilla äänestyksillä hyväksymään työehtoja heikentävän diilin. Sopimus oli erityisen ongelmallinen julkiselle sektorille, jossa työajan pidennykset uhkaavat suoraan työllisyyttä ja, johon kohdistui 30 % lomarahaleikkaukset. Kun työajan pidennyksen rahallinen arvo huomioidaan, tarkoittaa kilpailukykysopimus perhepäivähoitajan osalta noin 98 euron, kiinteistönhoitajan osalta 112 euron, kokin osalta 116 euron tai lähihoitajan…

Lue lisää

Kiky syntyi – Suomi nousuun?

Julkaistu kategorioihin Hallitusohjelma, Yhteiskuntapolitiikka, Yhteiskuntasopimus

Monipolvinen ja palkansaajanäkökulmasta tuskallinen prosessi kilpailukykysopimuksen (”kiky”) aikaansaamiseksi saavutti päätepisteensä perjantaina 10. kesäkuuta, kun Metalliliiton valtuustokin hyväksyi sen mukaiset ratkaisut. Sopimus kattaa nyt riittävällä laajuudella Suomen työmarkkinat. Kuten moneen kertaan on todettu, palkansaajat tekivät ennenäkemättömän suuren vastaantulon myöntymällä työehtojen heikentämiseen. Erityisen suuren uhrauksen tekivät lomarahan leikkauksen muodossa julkisen sektorin palkansaajat. Raskasta ratkaisussa on työehtojen heikentämisen…

Lue lisää

Uhkaako kilpailukykysopimus kariutua kunta-alalla?

Julkaistu kategoriaan Yhteiskuntapolitiikka

Viime päivien aikana on työmarkkinakentällä esitetty huolta kilpailukykysopimuksen kohtalosta. Huoli on aiheellinen. Soveltamisneuvottelut etenevät todella verkkaisesti. Neuvotteluaikatauluja pidetään liian tiukkoina. Sopimusneuvottelut tulee annettujen aikataulujen puitteissa saattaa loppuun 31.5 mennessä. Valitettavasti kunta-alan tilannekuva ei neuvottelujen verkkauden osalta poikkea muiden sopimusalojen tilanteesta. Keskusjärjestöjen helmikuussa saavuttaman neuvottelutuloksen pohjalta on myös kunta-alalla käyty alakohtaisia neuvotteluja mm. työaikakysymyksistä, paikallisesta sopimisesta…

Lue lisää

Miksi raha ei kelpaa työnantajalle?

Julkaistu kategoriaan Yhteiskuntapolitiikka

Kolmen ässän hallituksen ohjelmasta ei hakemallakaan löydä kirjauksia siitä, kuinka työelämää ja työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä toteutettaisiin tämän hallituskauden aikana. Pakkolakipaketissa vaaditaan toimenpiteitä, jotka valitettavasti johtavat työpakoilla erityisesti sairastavuuden lisääntymiseen, työhyvinvoinnin heikkenemiseen ja erityisen kalliisiin työkyvyttömyyseläkkeiden kasvuun. Edellisen hallituksen aikana työministeriö lanseerasi Suomeen eurooppalaisen, työelämää parantavan Työelämä 2020 –kehittämisohjelman. Ohjelman rohkea tavoite oli, että Suomi on Euroopan…

Lue lisää