Tarkkuutta kunta-alan ja yksityisen sektorin työvoimakustannusten vertailuun

Julkaistu kategorioihin Puheenjohtajalta, Yhteiskuntapolitiikka

Kuntatyöntekijöiden lomarahaleikkauksella alennettiin julkisen sektorin työvoimakustannuksia. Olenkin siis ihmetellyt, miksi KT Kuntatyönantajat on yhä sitä mieltä, että kunta-alan työvoimakustannusten kilpailukykyisyyttä on edelleen parannettava? Juurihan syksyllä allekirjoitimme kunta-alan kilpailukykysopimuksen, jossa sovittiin, että kunta-alan työntekijöiden lomarahoja leikataan 30 prosentilla vuosina 2017–2019. Neuvotteluissa vielä viime keväänä tällä leikkauksella tarkoitettiin molempien osapuolien mukaan sitä, että kun leikkaus tehdään, tehdään…

Lue lisää
Kunnat eivät katoa kartalta

Kunnat eivät katoa kartalta – päinvastoin!

Julkaistu kategorioihin Kuntavaalit 2017, Yhteiskuntapolitiikka

Vuoden 2019 alusta sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnista maakuntiin, mikäli hallituksen esitys menee sellaisenaan eteenpäin eduskunnassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kunnille ei enää jäisi enää hyvinvoinnin ja terveyden tehtäviä vaan jatkossa kunnat ja maakunnat tekevät tiivistä yhteistyötä niiden suhteen. Kuntien ja maakunnan välinen yhteistyö ei perustu vapaaehtoisuuteen vaan se on lakisääteistä.  Kunnat luovat…

Lue lisää

Työnantajilla ennenaikainen laskiaisrieha – neuvottelut vaikeutuvat

Julkaistu kategoriaan Yhteiskuntapolitiikka

Työnantajaleirin oman edun tavoittelu ajoi jälleen kerran yhteisen edun edelle. EK:n ilmoitus vetäytyä useista järjestösopimuksista on viimeisin esimerkki siitä, että työnantajaleirissä keskitytään entistä suuremmassa määrin oman navan tuijotteluun. Tilanteessa, jossa kaikkien työmarkkinatahojen olisi järkevää nostaa katsetta ja hakea yhteisiä ratkaisuja, työnantajalooseissa suuntaudutaan työmarkkinoiden erillisyyttä ja eriarvoisuutta lisääviin ulostuloihin. Sinällään eilinen EK:n ilmoitus ei tullut yllätyksenä….

Lue lisää

Tasa-arvoa ja hyvinvointia vastuullisilla kuntapäätöksillä

Julkaistu kategorioihin Kuntavaalit 2017, Sote, Yhteiskuntapolitiikka

Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnille, vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kuitenkin kunnilla. Kuntalaisten hyvinvointi ja terveys syntyy koulutuksesta, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluista, kaavoituksesta, liikennejärjestelyistä, nuorisopalveluista ja monista muista kunnan hoitamista tehtävistä. Kunta edistää hyvinvointia ja terveyttä pitämällä huolen siitä, että kuntalaisilla on mahdollisuus toimia, osallistua, liikkua ja olla aktiivinen sekä elää arkea,…

Lue lisää
Saumaton palveluketju kuntatyössä lisää tuloksellisuutta sekä henkilöstön hyvinvointia.

Kun palveluketjujen saumat irvistävät

Julkaistu kategorioihin Sote, Yhteiskuntapolitiikka

Saumaton palveluketju on mielletty toimintatavaksi erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Saumattomuus tarkoittaa ammattilaisten verkostomaista yhteistyötä ja sitä, että asiakkaan hoidossa on mukana eri ammattihenkilöitä ja toimintayksiköitä. Samaa logiikkaa pitäisi soveltaa minkä tahansa kuntapalvelun tuottamiseen. Saumattoman palveluketjun kehittämistä haittaavat monin paikoin eri ammattiryhmien välisen yhteistyön puute tai yhteistyön mahdottomuus. Palveluita tarkastellaan organisaatiokeskeisinä, jolloin tiedonkulku vaikeutuu ja yksikkökohtainen…

Lue lisää
henkilökohtaiset avustajat

Henkilökohtaisen avun järjestelmä tarvitsee kokonaisuudistuksen

Julkaistu kategorioihin Työelämä, Yhteiskuntapolitiikka

Henkilökohtainen apu on tärkeä vammaispalvelulain mukainen palvelu, joka mahdollistaa usealle vammaiselle henkilölle arjen sujuvuuden. Avustaja toimii käsinä ja jalkoina, silminä ja korvina. Nykyinen henkilökohtaisen avun järjestelmä on sekava ja sitä on mahdotonta selittää lyhyesti, mutta yritän. Ymmärtääkseen yhtälön täysin, tulisi olla yhtä aikaa sekä työmarkkinajuristi että sosiaalityöntekijä. Onnistuisiko sinulta työnantajana toimiminen? Vammaiselta sitä ei välttämättä…

Lue lisää

Kenellä jatkossa vastuu ammatillisen koulutuksen laadusta?

Julkaistu kategorioihin Työelämä, Yhteiskuntapolitiikka

Ammatillista koulutusta ollaan uudistamassa siten, että nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aidat poistetaan. Jatkossa tutkinto tai sen osa voidaan suorittaa vain yhdellä tavalla: osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä suoritettavilla näytöillä pääsääntöisesti työpaikoilla. Ammatillisen koulutuksen laadun varmistus on entistä tärkeämpää jatkossa. Tätä laadunvarmistustyötä on tähän asti suoritettu tutkintotoimikunnissa. JHLn näkemyksen mukaan olisi tärkeätä, että tutkintotoimikunnat jatkaisivat tulevaisuudessakin…

Lue lisää

Se on kaikkea tätä! – JHL:n kuntavaalitavoitteissa korostuu terve kilpailu ja palvelujen monipuolisuus

Julkaistu kategorioihin Kuntavaalit 2017, Puheenjohtajalta, Yhteiskuntapolitiikka

Julkaisimme kuntavaalitavoitteemme viime viikolla. Lähdemme siitä, että julkisia palveluja tuotetaan edelleen eniten kunnissa omana työnä, mutta yhä suuremmissa määrin myös yrityksissä ja järjestöissä. Yhteistä näille kaikille on se, että niissä on ammattilaiset asialla. Me vaadimmekin kaikille reilut työehdot ja työolosuhteet. Kuntapäättäjät voivat edistää näitä asioita kunnan oman työn kehittämisen lisäksi kilpailuttamisen ja hankintojen kautta. Kunnan…

Lue lisää
Suomen malli, ostovoima, talous

Suomen palkkamalli tarvitsee kaikkia toimialoja

Julkaistu kategorioihin Puheenjohtajalta, Yhteiskuntapolitiikka

Pääministeri Sipilä lähti vuonna 2015 hakemaan mallia yhteiskuntasopimuksesta, jolla työmarkkinaosapuolet sopisivat yhdessä keskeiset tavoitteet yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi. Karkauspäivänä 2016 vihdoin kaikkien pakkolakiepisodien jälkeen syntyi yhteinen yhteiskuntasopimus, kilpailukykysopimus. Pian sen jälkeen työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat hallituksen pyynnöstä, että tulevia neuvottelukierroksia varten ruvetaan rakentamaan Suomen mallia. Suomen malli tarkoittaa toimintatapaa, jolla työ- ja virkaehtosopimuksissa jatkossa sovitaan palkankorotuksista siten, että työntekijä-…

Lue lisää
Suomen juhlavuosi alkoi - työttömille jäätävä paketti

Suomen juhlavuosi alkoi – työttömille jäätävä paketti 

Julkaistu kategoriaan Yhteiskuntapolitiikka

Vuoden 2017 ensimmäisenä sunnuntaina hallitus tarjosi jäätävän paketin työttömille ja lähes kaikille sosiaaliturvaa tarvitseville. Kaikki kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet pienenivät 0,85 %. Tehty leikkaus pienentää ansiopäivärahan perusosaa, ansio-osaa ja lapsikorotuksia sekä vammaisetuuksia, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Lisäksi lapsilisien indeksisidonnaisuus poistettiin samalla, kun niiden määrää pienennettiin. Yleisen asumistuen omavastuuta kiristettiin ja Kelan lääkekorvauksia leikattiin mm. diabeteslääkkeiden osalta. Kaikki…

Lue lisää