SOTE ja CETA – vapaakauppasopimuksen vaikutukset arvioitava

Julkaistu kategorioihin Puheenjohtajalta, Sote

EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus CETA on parhaillaan EU:n jäsenmaiden kansallisten parlamenttien vahvistettavana. Suomessa sopimus on tulossa eduskunnan käsittelyyn ilmeisesti elokuussa, mutta sen käsittelyn tapa ja laajuus ovat vielä auki. Hallituksen esitys SOTE-uudistuksen valinnanvapauslaiksi on nyt eduskuntakäsittelyssä. Valinnanvapaus muuttaa radikaalisti Suomen sosiaali- ja terveyspalveluja ja avaa palvelutuotannon myös yksityisille monikansallisille yrityksille. Kotimaiset pk-yritykset ja kolmas…

Lue lisää

Ongelmiin puututtava myös kotihoidossa

Julkaistu kategorioihin Sote, Yleinen

Kotihoidon työ on rankkaa, mutta myös palkitsevaa. Rankkuus ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että asiakkaat eivät saa tarvitsemiaan palveluja ja työntekijät uupuvat työmäärästä. Demokraatti-lehdessä 9.2.2017 oli rankka kuvaus kotihoidon arjesta. Pohjoiskarjalainen kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) kertoi kotihoidon tilanteesta, jossa hoitaja oli mennyt klo 11.15 asiakkaalle. Asiakas oli maannut märissä vaipoissa ja ilman mitään suuhun pantavaa edellisillasta…

Lue lisää
Kotihoitoa

Hoitoala muuttuu – kotihoitoa, digitalisaatiota ja säästötalkoita

Julkaistu kategorioihin Sote, Työelämä

Nykyään entistä enemmän hoitoa ja hoivaa tehdään asiakkaan tai potilaan kotona. Asiakas voi olla ikäihminen, mielenterveyskuntoutuja tai hänellä voi olla päihdeongelmia. Unohtamatta tietenkään lastensuojelun perhetyötä. Valtiovalta on laittanut hintalapun, jonka mukaan sote-uudistuksen myötä säästöä pitäisi löytyä. Olen vuosien varrella huomannut, että usein säästöt haetaan työsuhteiden ehdoista. Varsinkin osa-aikaiset työntekijät ovat olleet monesti oiva säästökohde. Hoito-…

Lue lisää

Tasa-arvoa ja hyvinvointia vastuullisilla kuntapäätöksillä

Julkaistu kategorioihin Kuntavaalit 2017, Sote, Yhteiskuntapolitiikka

Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnille, vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kuitenkin kunnilla. Kuntalaisten hyvinvointi ja terveys syntyy koulutuksesta, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluista, kaavoituksesta, liikennejärjestelyistä, nuorisopalveluista ja monista muista kunnan hoitamista tehtävistä. Kunta edistää hyvinvointia ja terveyttä pitämällä huolen siitä, että kuntalaisilla on mahdollisuus toimia, osallistua, liikkua ja olla aktiivinen sekä elää arkea,…

Lue lisää
Saumaton palveluketju kuntatyössä lisää tuloksellisuutta sekä henkilöstön hyvinvointia.

Kun palveluketjujen saumat irvistävät

Julkaistu kategorioihin Sote, Yhteiskuntapolitiikka

Saumaton palveluketju on mielletty toimintatavaksi erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Saumattomuus tarkoittaa ammattilaisten verkostomaista yhteistyötä ja sitä, että asiakkaan hoidossa on mukana eri ammattihenkilöitä ja toimintayksiköitä. Samaa logiikkaa pitäisi soveltaa minkä tahansa kuntapalvelun tuottamiseen. Saumattoman palveluketjun kehittämistä haittaavat monin paikoin eri ammattiryhmien välisen yhteistyön puute tai yhteistyön mahdottomuus. Palveluita tarkastellaan organisaatiokeskeisinä, jolloin tiedonkulku vaikeutuu ja yksikkökohtainen…

Lue lisää

Henkilöstömitoituksen joustavoittaminen uhkaa vanhuspalveluiden laatua

Julkaistu kategorioihin Sote, Yhteiskuntapolitiikka

Hallitus perui esityksensä vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen pienentämisestä. Mitoitus on siis myös jatkossa 0,5 hoitotyöntekijää asiakasta kohden vanhainkodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa. Samalla myös päätettiin, että henkilöstömitoitukseen voidaan laskea jatkossa mukaan henkilöstöä aiempaa joustavammalla tavalla, esimerkiksi opiskelijoita. Hallituksen asettama säästötavoite pysyy ennallaan: hallitusohjelman mukaisesti henkilöstömitoituksen täsmentämisellä ja hoitajamitoitukseen laskettavan henkilöstön uudelleenmäärittelyllä haetaan julkiseen talouteen 70 miljoonan euron säästöä…

Lue lisää

Miksi kuntien ja maakuntien yhteistyötä hankaloitetaan sotessa?

Julkaistu kategorioihin Sote, Yhteiskuntapolitiikka

Monissa kunnissa on virheellinen käsitys siitä, että maakunta- ja sote-lakipaketti edellyttäisivät kuntia yhtiöittämään toimintojaan. Näin ei kuitenkaan ole. Kunnat voivat nyt ja jatkossa päättää palvelujensa tuottamistavasta itse, ja tuottaa edelleen itse palvelunsa. Mahdollinen yhtiöittämisvelvollisuus syntyy tilanteessa, jossa kunta päättää avata palvelunsa kilpailulle. Yhtiöittää voi myös muista syistä, mutta tällöin päätöksen syynä eivät ole yhtiöittämiseen pakottavat…

Lue lisää

Lapsissamme on tulevaisuutemme

Julkaistu kategoriaan Sote

On hienoa, että saan kirjoittaa lasten oikeuksista juuri tänään, jolloin sunnuntaina 20. marraskuuta liput hulmuavat Lapsen oikeuksien merkiksi. Yhdistyneiden kansakuntien (YK:n) edeltäjän Kansainliiton aikana vuonna 1924 tehtiin ensimmäinen lasten oikeuksia koskeva yleismaailmallinen julistus, Geneven julistus. YK hyväksyi Lapsen oikeuksien julistuksen marraskuussa 1959, siis kohta 60 vuotta sitten. Kesti tasan kolmekymmentä vuotta siihen, että oikeudet kirjattiin…

Lue lisää
Laitoshuoltajan koulutuksen lopettaminen olisi uhka sairaaloiden turvallisuudelle

Laitoshuoltajan koulutuksen lopettaminen olisi uhka sairaaloiden turvallisuudelle

Julkaistu kategorioihin Sote, Työelämä

Laitoshuoltajat ovat osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjua. He työskentelevät sairaaloissa, terveyskeskuksissa, päiväkodeissa, kouluissa ja vanhusten palvelutaloissa. Heidän tehtävänään ei ole pelkästään huolehtia kohteen puhtaanapidosta, vaan myös asiakkaiden ja asukkaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenneuudistuksen myötä Suomessa ollaan lähivuosina lakkauttamassa laitoshuoltajan koulutus, ja jatkossa koulutettaisiin vain toimitilahuoltajia. Laitoshuoltajan ammattitutkinnon suorittaa vuosittain noin 1200 henkilöä, mikä…

Lue lisää

Lapsiperheiden toimeentuloa ei saa kiristää

Julkaistu kategorioihin Sote, Vierailijakirjoittajat, Yhteiskuntapolitiikka

Järjestöt ovat huolissaan hallituksen lapsiin ja perheisiin kohdistamista leikkauksista ja lapsiperheiden toimeentulon kiristymisestä. Esimerkiksi subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen voi lisätä yhteiskunnallista epätasa-arvoa. Kuluneen vuoden aikana on horjutettu universaalien palveluiden periaatetta, kun päivähoito-oikeuteen on kohdennettu merkittäviä rajauksia. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on ollut merkittävä juuri niille perheille, joilta nyt oikeutta rajataan. Päivähoito-oikeus on antanut liikkumavaraa vaikkapa työttömille tai keikkatyöläisille,…

Lue lisää