SOTE ja CETA – vapaakauppasopimuksen vaikutukset arvioitava

Julkaistu kategorioihin Puheenjohtajalta, Sote

EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus CETA on parhaillaan EU:n jäsenmaiden kansallisten parlamenttien vahvistettavana. Suomessa sopimus on tulossa eduskunnan käsittelyyn ilmeisesti elokuussa, mutta sen käsittelyn tapa ja laajuus ovat vielä auki. Hallituksen esitys SOTE-uudistuksen valinnanvapauslaiksi on nyt eduskuntakäsittelyssä. Valinnanvapaus muuttaa radikaalisti Suomen sosiaali- ja terveyspalveluja ja avaa palvelutuotannon myös yksityisille monikansallisille yrityksille. Kotimaiset pk-yritykset ja kolmas…

Lue lisää

Tarkkuutta kunta-alan ja yksityisen sektorin työvoimakustannusten vertailuun

Julkaistu kategorioihin Puheenjohtajalta, Yhteiskuntapolitiikka

Kuntatyöntekijöiden lomarahaleikkauksella alennettiin julkisen sektorin työvoimakustannuksia. Olenkin siis ihmetellyt, miksi KT Kuntatyönantajat on yhä sitä mieltä, että kunta-alan työvoimakustannusten kilpailukykyisyyttä on edelleen parannettava? Juurihan syksyllä allekirjoitimme kunta-alan kilpailukykysopimuksen, jossa sovittiin, että kunta-alan työntekijöiden lomarahoja leikataan 30 prosentilla vuosina 2017–2019. Neuvotteluissa vielä viime keväänä tällä leikkauksella tarkoitettiin molempien osapuolien mukaan sitä, että kun leikkaus tehdään, tehdään…

Lue lisää
Palkkatasa-arvo

Palkalla on tultava toimeen

Julkaistu kategorioihin Puheenjohtajalta, Työelämä

Syksyn liittokohtaiset sopimusneuvottelut antavat odottaa, että pääministeri Sipilän hallitus tekisi avauksen samapalkkaisuuden toteuttamiseksi. Kilpailukykysopimus halvensi entisestään naisvaltaisen kuntatyön hintaa. Kuntatyössä työskentelee matalalla palkalla niin miehiä kuin naisiakin. Nyt mitataan maan hallituksen ymmärrys julkisesta työstä, sen merkityksestä viennille, yhteiskunnalle ja kansalaisille. Jos hallitus ei  tartu toimeen, on nähtävissä, että julkinen työ matalapalkkaistuu. Palkat betonoituvat ja leikkaantuvat…

Lue lisää

Se on kaikkea tätä! – JHL:n kuntavaalitavoitteissa korostuu terve kilpailu ja palvelujen monipuolisuus

Julkaistu kategorioihin Kuntavaalit 2017, Puheenjohtajalta, Yhteiskuntapolitiikka

Julkaisimme kuntavaalitavoitteemme viime viikolla. Lähdemme siitä, että julkisia palveluja tuotetaan edelleen eniten kunnissa omana työnä, mutta yhä suuremmissa määrin myös yrityksissä ja järjestöissä. Yhteistä näille kaikille on se, että niissä on ammattilaiset asialla. Me vaadimmekin kaikille reilut työehdot ja työolosuhteet. Kuntapäättäjät voivat edistää näitä asioita kunnan oman työn kehittämisen lisäksi kilpailuttamisen ja hankintojen kautta. Kunnan…

Lue lisää
Suomen malli, ostovoima, talous

Suomen palkkamalli tarvitsee kaikkia toimialoja

Julkaistu kategorioihin Puheenjohtajalta, Yhteiskuntapolitiikka

Pääministeri Sipilä lähti vuonna 2015 hakemaan mallia yhteiskuntasopimuksesta, jolla työmarkkinaosapuolet sopisivat yhdessä keskeiset tavoitteet yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi. Karkauspäivänä 2016 vihdoin kaikkien pakkolakiepisodien jälkeen syntyi yhteinen yhteiskuntasopimus, kilpailukykysopimus. Pian sen jälkeen työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat hallituksen pyynnöstä, että tulevia neuvottelukierroksia varten ruvetaan rakentamaan Suomen mallia. Suomen malli tarkoittaa toimintatapaa, jolla työ- ja virkaehtosopimuksissa jatkossa sovitaan palkankorotuksista siten, että työntekijä-…

Lue lisää

Oikeudenmukaisuutta ja yhteistyökykyä vuodelle 2017

Julkaistu kategoriaan Puheenjohtajalta

Joulunaika ja uusi vuosi ovat hetkiä, jolloin ihminen kokee toivetta paremmasta. Uusi sivu elämästä on avautumassa ilman merkintöjä päätetystä tai tehdystä. On mahdollisuus luvata tai olla lupaamatta. Mutta kuitenkin mieli pyörii mahdollisuuksien ympärillä. Elämä on hyvien toiveiden, uskon ja rakkauden kyllästämä. Minua on viime vuodesta saakka puhutellut vahvasti Raamatun sanoma siitä, miten rakkaus on kärsivällinen,…

Lue lisää

Eläkelupauksesta pidettävä kiinni

Julkaistu kategorioihin Puheenjohtajalta, Yhteiskuntapolitiikka

Sote- ja maakuntauudistus siirtää yli puolet nykyisistä kuntatyöntekijöistä tulevaisuudessa maakuntakonsernien palvelukseen. Hallitus on päättänyt, että maakunnista ja maakuntien palvelulaitoksista tulee lain perusteella Kevan jäsenyhteisöjä ja maakuntien määräysvallassa olevat yhteisöt voivat hakea Kevan jäsenyyttä. Linjaus on hyvä ja siitä on pidettävä kiinni, jotta eläkkeiden maksu turvataan. Kevalla on osaamista uudistuksessa. Lisäksi tämä ratkaisu turvaa sote-palveluiden tuotannossa…

Lue lisää

Suomalaisen hyvinvointimallin neljäs tie

Julkaistu kategorioihin Puheenjohtajalta, Yhteiskuntapolitiikka

Suomen sote- ja maakuntauudistus on hyvässä vauhdissa, vaikka moni keskeinen asia on vielä auki. Uuden kehittämisessä on pidettävä mielessä, että vaikeiden asioiden ratkaisussa tarvitaan kollektiivista älyä eli käyttäjien ja työntekijöiden arjen osaamista, joka muuten on kustannusneutraalia. Yksinkertainen kehittämisen ohjenuora on, että mitä useampi sitoutetaan uudistukseen, sen parempi se on ja siihen sitoudutaan. Uusi ei synny…

Lue lisää

Hyvä, paha vapaakauppa?

Julkaistu kategorioihin Puheenjohtajalta, Yhteiskuntapolitiikka

Suomalaisten jo hiljentyessä kauan kaivatun kesäloman viettoon ei muualla EU:ssa levätä. Juhannuksena saatu Ison-Britannian kansanäänestyksen tulos EU-eron puolesta herättää epätietoisuutta, ja asiantuntija-arviot sen vaikutuksista poikkeavat toisistaan. Samaan aikaan EU:n neuvottelemiin vapaakauppasopimuksiin kohdistuu suuria tunteita ja yhä voimakkaampaa vastarintaa. Euroopan ay-liikkeen ja kansalaisjärjestöjen piirissä on pitkin matkaa oltu huolissaan sopimusten vaikutuksista muun muassa julkisiin palveluihin, kansallisen…

Lue lisää

Edunvalvonta ohjaa politiikkaa

Julkaistu kategoriaan Yhteiskuntapolitiikka

Ammattiliitot ja järjestöt ovat uuden edessä, ja politiikan ohjaus sopimustoiminnassa on voimistunut. Jotta poliittinen vaikuttaminen olisi mahdollisimman tehokasta, tarvitsemme edunvalvonnan ja strategian vahvaksi tueksi yhteiskuntapoliittista edunvalvontaa, joka tukee laadullista sopimustoimintaa. Tarvitsemme erilaisia viestinnällisiä tapoja ja kanavia – vaikuttamisviestintää, jotta saamme kerrottua julkisuudessa edunvalvontaan liittyvien tavoitteiden keskeiset viestit. JHL:n  on tavoitettava erityisesti ne, joilla on valta…

Lue lisää

Ei veronkiertäjiä sote-tuottajiksi!

Julkaistu kategorioihin Sote, Yhteiskuntapolitiikka

Hallitus haluaa yhtiöittää sote-palvelut, ja alistaa ne markkinoiden armoille. Vaikuttaa siltä kuin julkinen palvelu olisi hallitukselle häpeätahra ja yksityinen taas jotakin ”käsittämättömän fantastista”. Tämä harhainen näkemys osoittaa sen, että hallituksella ei ole ymmärrystä siitä, kuinka useimmat Suomen kansalaiset maksavat jopa mielellään veroja yhteisten palvelujen rahoittamiseksi. Julkiset palvelut yksinkertaisesti kuuluvat kaikille, eivät siis markkinoiden käsiin. Kansalaisten…

Lue lisää

#STOP Sipilän hallituksen toimille

Julkaistu kategorioihin Yhteiskuntapolitiikka, Yhteiskuntasopimus

Palkansaajan mitta on täysi. Sipilän hallituksen troikka kyykyttää pienpalkkaisia naisia, polkee kansalaisen perusoikeuksia ja arpoo perustuslain suojaa. Inhoavatko nämä velikullat säällisin ehdoin tehtyä palkkatyötä? Hallitus toimii monelta osin röyhkeästi ja välinpitämättömästi kansalaista kohtaan. Nyt hallitus kokeilee, voiko se sopimatta ottaa mitä otettavissa on ja ylikin. Siitä huolimatta, että se ei ole oikein. SAK:n hallitus päätti…

Lue lisää

Hallitus naisia vastaan – kritisointi kuuroille korville

Julkaistu kategorioihin Hallitusohjelma, Sote, Yhteiskuntapolitiikka

Pääministeri Sipilän hallitusohjelma on ollut oikea suora tasa-arvon edistämistä ja naisia vastaan. Onpa kuultu pääministerin suulla jopa tokaistavan, että tasa-arvo on nyky-yhteiskunnassa jo itsestään selvä asia. Onko? Vaikka 85 suomalaista professoria, yliopistorehtoria ja tutkimuspäällikköä on arvostellut kovin sanoin pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmaa tasa-arvopulasta, niin hallitukselta ei ole tästäkään huolimatta herunut ymmärrystä tasa-arvopuheelle. Professorien selkeä viesti…

Lue lisää

Päiväkodeissa pienet lapsiryhmät luovat hyvinvointia

Julkaistu kategorioihin Hallitusohjelma, Sote, Yhteiskuntapolitiikka

Sipilän hallitus on luvannut nostaa Suomen nousuun. Tavoite on hyvä, mutta herää kysymys, kenen kustannuksella tähän pyritään? Vanhan sanonnan mukaan tulevaisuus on lapsissa. Tätä sanontaa on tuskin ajateltu, kun nykyisen hallituksen ohjelmaa on kirjoitettu. Yksi osoitus on siitä, että yhteiskunnallisia säästöjä puristetaan kasaan kasvattamalla päiväkotien ryhmäkokoja. Päivähoidon työntekijät ovat jo pitkään olleet huolestuneita liian suurista…

Lue lisää